DEN SOM VET MEST VINNER.

Dexcom G6® är den senaste utrustningen för kontinuerlig glukos­mätning (CGM), där du ser dina glukosvärden direkt i din mobil** eller mottagare. Du får larm om värdet blir högt eller lågt – och kan agera direkt för att undvika känningar och höga värden. Dessutom kan du följa till exempel ditt barns värden och hjälpa till med goda råd och stöd. Nu utan fingerstick, med smarta larm och 10 dagars sensor!

Visar värdet
HELA TIDEN!